اخذ مجوز از تعویض پلاک

اگر ماشین شما تصادفی داشته است که بیش از ۶۰٪ آن
خراب شده است و ماشین شما قادر به تعمیر کردن توسط صافکاری نیست و یااتاق ماشین شما دارای شماره دستکوب(شماره ای که در بیرون از شرکت توسط شخص هک شده باشد) ویا ماشین شما ۲ تکه باشد (اصطلاح ۲ تکه یعنی ماشین تصادفی داشته است و قسمت عقب یا جلو ماشین تعویض شده است)
شما مجبور به اخذ مجوز از تعویض پلاک برای خرید مجدد اتاق بصورت قانونی از شرکت ایرانخودرو و سایپا هستید که اگر بعدا قصد فروش ماشین را داشتید در صورتی که ماشین شما ۲ تکه باشد یا شماره شاسی آن دستکوب باشد یا شماره ماشین قبلی را بر روی ماشین جدید زده باشید، برای خرید یا فروش ماشین در تعویض پلاک دچار مشکل می شوید وماشین خود را نمی توانید تعویض پلاک کنید.
برای گرفتن مجوز تعویض اتاق مراحل زیر را دنبال کنید:

مدارک لازم جهت تعویض اتاق

1-برای گرفتن نوبت از تعویض پلاک وارد سایت www.nobatdehi.epolice.ir
شوید.
۲-در روزی که نوبت تعویض پلاک دارید صاحب اصلی ماشین یا شخصی  که وکالت قانونی دارد
با داشتن مدارک شخصی ویا وکالت نامه همراه ماشین تصادفی و مدارک کامل ماشین که در ادامه می گویم به تعویض پلاک مراجعه کنید.
۳-چک کردن شماره پیگیری هنگام ورود به تعویض پلاک وگرفتن قبض ورود به تعویض پلاک
۴-رفتن به قسمت استعلام و تحویل دادن مدارک ماشین و گرفتن فرم بازدید تعویض پلاک
مدارک ماشین باید همراه شما باشد:
۱-برگه سبز
۲-سند کمپانی
۳-کارت ماشین پشت و رو
۴-اگر داری وکالت از کسی هستید فرم وکالت نامه باید همراهتان باشد
۵-رفتن به قسمت بازدید خودرو توسط مامورین بازدید،و تایید کردن ماشین شما برای تعویض اتاق
۶-مراجعه به قسمت مدیر فنی و گرفتن ۲ فرم اصلی ،فرم a5 ,فرم درخواست تعویض قطعات اصلی
۷-مراجعه به قسمت مکاتبات برای تعریف ماشین در سیستم و هماهنگی تعویض پلاک با ایرانخودرو یا سایپا
۸-مراجعه به قسمت ثبت برای انجام دادن کارهای نهایی مجوز .
۹-تحویل دادن قبض ورودی به هنگام خروج از تعویض پلاک
در آخر شما برای خرید اتاق از ایران خودرو و سایپا باید مدارک زیر را بصورت کامل داشته باشید در غیر اینصورت در صورت مفقودی هر کدام از مدارک باید در روزنامه همشهری اعلام کنید که مدارکتان مفقود شده است و عکس روزنامه را برای شرکت بفرستید.

لیست مدارک مورد نیاز برای گرفتن اتاق:

۱-سند کمپانی
۲-برگه سبز
۳-کارت ماشین پشت و رو
۴-فرم وکالت نامه (در صورتی که اصل سند ماشین به نام کس دیگری است)
۵-فرم درخواست بازدید تعویض پلاک
۶-فرم درخواست تعویض قطعات اصلی

فرم های ارائه شده توسط تعویض پلاک

فرم درخواست تعویض قطعات اصلی

فرم ارائه به ایرانخودرو
فرم بازدید تعویض پلاک