کد رنگ ماشین فقط بر روی برگه آلمینیومی هک شده است ودر داخل برگه سبز یا کارت ماشین نوشته نشده است.
برگه آلمینیومی معمولا داخل موتور روی سینی ماشین زیر شیشه جلو  و یا روی جا چراغی چراغ جلو راست یا قسمت پایینی ستون وسط ماشین سمت چپ می باشد بر روی برگه آلمینیومی اطلاعات سال ساخت، شماره شاسی،شماره موتور،کد رنگ ماشین نوشته شده است.
کد رنگ ماشین هایی زیر بر روی برگه آلمینیومی روی سینی جلوی ماشین پرچ شده است.
ماشین های خانواده سایپا :
۱-پراید ۱۳۱،۱۳۲،۱۱۱،۱۴۱
۲-تیبا۱،تیبا۲،ساینا،کوئیک
۳-ال ۹۰،تندر ۹۰،ساندرو معمولی، ساندرو استپ وی
ماشین های خانواده ایرانخودرو:
۴۰۵،انواع سمند،پرشیا،رانا،دنا،دنا پلاس رنو ال ۹۰
کد رنگ ماشین های زیر بر رو ی برگه آلمینییومی روی قسمت جا چراغی جلو سمت راست پرچ شده است
۲۰۶،۲۰۷
کد رنگ ماشین های زیر بر رو ی برگه آلمینییومی روی قسمت ستون وسط سمت چپ پرچ شده است
چادگان، سراتو