مراحل رنگ کردن اتاق خودرو در کارخانه سایپا و ایرانخودرو

۱- چربي زدايي (فسفاته):
وقتي كه بدنه از سالن جوش بدنه به سالن رنگ وارد می شود از آنجايي كه ورق بدنه آلودگي هايي مثل چربي و روغن دارد و بدنه براي چربي زدايي و چسبندگي بهتر رنگ روي سطح آن وارد قسمت PT يا فسفاته(phosphatetreatment) مي شود.
به اين شكل كه بدنه يا در استخر مواد فسفاته غوطه ور مي شود يا اين كار به صورت دوش و پاشش رو بدنه انجام مي شود. بدنه در مرحله بعدي وارد تونل شستشو شده و با آب نرم يا آب ديونيزه (DI) كاملا شسته مي شود.
بعد از اين مرحله اتاق خودرو وارد تونل خشك كن شده و كاملا خشك ميشود و آلودگي هایش از بين ميرود.

۲- آستر(ED):
عبارت ED به معني غوطه وري توسط جريان الكتريسيته است. در اين مرحله بدنه داخل استخر آستر يا ED غوطه ور مي شود و تمام قسمت هاي بدنه آستر مي شود اين روش مقاوم ترين آستر روي بدنه خودرو بوده كه براي جلوگيري از پوسيدگي و خوردگي در دراز مدت انجام مي شود بعد از اعمال ED بدنه وارد تونل شستشو شده و توسط آب ديونيزه شسته مي شود و بعد از آن براي پخت وارد كوره مي شود، رنگ ظاهري اين نوع آستر شكلاتي يا مشكي می باشد.


۳- سيلر كاري:
سيلركاري به معني درزگيري قسمت هاي مختلف خودرو می باشد. در اين قسمت تمام درزهايي كه زير و داخل و روي بدنه وجود داره توسط سيلر يا موم درزگيري می شود.اين كار براي جلوگيري از ورود گرد و خاك و گل و لاي و همچنين نفوذ آب و سروصدا به داخل خودرو انجام مي شود.

4- قیرپاشی:

قيرپاشي به منظور عايق كردن قسمتهاي زير بدنه و زير ركابها و زير گل گيرهاي عقب و جلو براي جلوگيري از پوسيدگي انجام ميشود. زیرا زير بدنه بيشتر از قسمت هاي ديگر در معرض گل و لاي می باشد.
بعد از اين كار تميز كاري انجام ميشود. بعد از تمام شدن مراحل سيلر كاري و قيرپاشي بدنه براي پخته شدن هر دومرحله وارد كوره ميشود.

۵- آماده سازي و پدگذاري:
بعد از مرحله كوره بدنه وارد قسمت آماده سازي مي شود. در اين قسمت تمام قسمت هاي مختلف بدنه از لحاظ قري و سنباده كاري مقطعي بررسي و داخل درها و كف داخل بدنه و صندوق پدگذاري مي شود (قير) و بعدش بدنه به قسمت آستر انتقال داده مي شود.

۶- پاشش آستر:
قبل از پاشش آستر تمام سطح بدنه نظافت و بادگيري ميشود بعد از آن بدنه وارد كابين پاشش آستر مي شود و تمام بدنه آستر مي شود البته در سيستم هايي كه پاشش به صورت دستي انجام مي شود پاشش به وسيله نيروي انساني انجام مي شود و در سيستم اتوماتيك مثل خط رنگ دو، چهار و پنج ايران خودرو پاشش توسط رباط انجام مي شود.
فقط قسمت هايي مثل لاي درها و صندوق داخل محفظه موتور به وسيله نيروي انساني انجام مي شود. بعد از تمام شدن پاشش بدنه جهت تبخير حلال هاي ناشي از اسپري وارد اتاق انتظار مي شود و بعد براي پخت آستر وارد كوره مي شود.

۷- آماده سازي براي رنگ خودرو:
زمان كوره آستر كه تمام شد بدنه وارد ايستگاه آماده سازي مي شود در اين قسمت سنباده زني انجام مي شود. سنباده زني به دو شكل انجام مي شود در بعضي از سيستم ها به صورت خيس و در بعضي ديگر به صورت خشك. سنباده زني به خاطر اين انجام مي شود كه ذرات و آشغال هاي چسبيده به سطح آستر از بين برود و باعث مي شود كه رنگ بهتر روی بدنه قرار گیرد، بعد از سنباده زني بدنه كاملا بادگيري و نظافت و خشك مي شود.

۸- پاشش رنگ نهايي خودرو:
قبل از پاشش رنگ رويه بدنه با يه دستمال چسبي كاملا تميز مي شود تا آشغال ها احتمالي روي سطح بدنه از بين رفته و وارد كابين پاشش شود. در سيستم هاي دستي به وسيله نيروي انساني و در سيستم هاي اتوماتيك به وسيله ربات رنگ روي بدنه پاشيده مي شود كه در رنگ هاي روغني (SOLID) دولايه و در رنگ هاي متاليك دولايه بيس كت يا لايه زيرين و بعد دولايه كيلر پاشيده مي شود كه در سيستم هاي ربات رنگ ها يك لايه و كيلر هم يك لايه پاشيده مي شود بعد از آن بدنه وارد اتاق انتظار شده و براي پخت وارد كوره مي شود.

۹- پوليش كاري و تعميرات:
بعد از مرحله كوره بدنه وارد مرحله پوليش كاري و تعميرات مي شود كه در اين قسمت آشغال هاي احتمالي و عيب هايي كه قابل برطرف شدن هستند سنباده و بعد از آن پوليش كاري مي شوند و در صورتي كه به لكه گيري احتياج داشته باشند بدنه به قسمت تعميرات و لكه گيري رنگ انتقال داده مي شود.

۱۰- تحویل خودرو به سالن مونتاژ:
بعد از كامل كردن بدنه بررسي به وسيله واحد كنترل كيفيت انجام مي شود كه بعد از اينكه تاييد نهايي شد به واحد مونتاژ تحويل داده مي شود البته در تمام مراحل گفته شده تو سالن رنگ بدنه بعد از تاييد واحد كنترل كيفيت و بازرسي به مرحله بعدي انتقال داده مي شود.