اگر ماشین شما تصادفی داشته است که بیش از ۶۰٪ آن خراب شده است و ماشین شما قادر به تعمیر کردن توسط صافکاری نیست و یااتاق ماشین شما دارای شماره دستکوب(شماره ای که در بیرون از شرکت توسط شخص هک شده باشد) ویا ماشین شما ۲ تکه باشد (اصطلاح ۲ تکه یعنی ماشین تصادفی داشته است و قسمت عقب یا جلو ماشین تعویض شده است)
شما مجبور به اخذ مجوز از تعویض پلاک برای خرید مجدد اتاق بصورت قانونی از شرکت ایرانخودرو و سایپا هستید که اگر بعدا قصد فروش ماشین را داشتید در صورتی که ماشین شما ۲ تکه باشد یا شماره شاسی آن دستکوب باشد برای خرید یا فروش ماشین در تعویض پلاک دچار مشکل می شوید.
برای گرفتن مجوز تعویض اتاق مراحل زیر را دنبال کنید:
۱-برای گرفتن نوبت از تعویض پلاک وارد سایت www.nobatdehi.epolice.ir
شوید.
۲-در روزی که نوبت تعویض پلاک دارید صاحب اصلی ماشین یا شخصی  که وکالت قانونی دارد
با داشتن مدارک شخصی ویا وکالت نامه همراه ماشین تصادفی و مدارک کامل ماشین که در ادامه می گویم به تعویض پلاک مراجعه کنید.
۳-چک کردن شماره پیگیری هنگام ورود به تعویض پلاک وگرفتن قبض ورود به تعویض پلاک
۴-رفتن به قسمت استعلام و تحویل دادن مدارک ماشین و گرفتن فرم بازدید تعویض پلاک
مدارک ماشین باید همراه شما باشد:
۱-برگه سبز
۲-سند کمپانی
۳-کارت ماشین پشت و رو
۴-اگر داری وکالت از کسی هستید فرم وکالت نامه باید همراهتان باشد
۵-رفتن به قسمت بازدید خودرو توسط مامورین بازدید،و تایید کردن ماشین شما برای تعویض اتاق
۶-مراجعه به قسمت مدیر فنی و گرفتن ۲ فرم اصلی ،فرم a5 ,فرم درخواست تعویض قطعات اصلی
۷-مراجعه به قسمت مکاتبات برای تعریف ماشین در سیستم و هماهنگی تعویض پلاک با ایرانخودرو یا سایپا
۸-مراجعه به قسمت ثبت برای انجام دادن کارهای نهایی مجوز .
۹-تحویل دادن قبض ورودی به هنگام خروج از تعویض پلاک