پس از مراجعه به مرکز تعویض پلاک با خودرو تصادفی خود و گرفتن مجوز تعویض اتاق(فرم درخواست تعویض قطعات،فرم بازدید تعویض پلاک،فرم معرفی به ایران خودرو)برای خرید اتاق مورد نظر خود،با به همراه داشتن مدارک زیر اقدام فرمایید:

 

‎۱-برگه سبز
‎۲-سند کمپانی
‎۳-کارت ماشین
‎۴-فرم تعویض قطعات اصلی
‎۵-فرم بازدید تعویض پلاک
‎۶-فرم ارائه به ایرانخودرو یا سایپا


مدارک شما پس از ثبت در سیستم پیش فاکتور
می گردد و در بازه ی زمانی ۸ الی ۳۰ روزه،اتاق خریداری شده ، توسط شرکت فاکتور شده و بعد از هک شاسی،از شرکت خارج می شود.

اتاق ها با شماره شاسی هک شده و فاکتور معتبر هولوگرام دار میباشند.

فرم تعویض قطعات اصلی

فرم ارائه به ایرانخودرو یا سایپا

برگه سبز

فرم بازدید تعویض پلاک

کارت ماشین

فرم تعویض قطعات اصلی